• Toiminta

Toimintakertomus 2015

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki r.y. – ”REETU”

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 15.3.2015. Läsnä oli kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Päivi Viilomaa, Jaakko Nokkala, Timo Sinivuori ja lippukuntien johtajat Johanna Tuominen ja Simo Hallikainen, loppuvuonna Eräpoikien edustaja toimi Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Seppo Nokkala, toiminnanvaratarkastajiksi Olli Sirkiä ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Timo Sinivuori toimi varapuheenjohtajana, Heli Viremo sihteerinä, Päivi Viilomaa rahastonhoitajana ja Jaakko Nokkala talkoovastaavana. Hallitus kokoontui vuonna 2015 kymmenen kertaa 8.1., 25.2., 28.3., 31.3., 27.4. 25.5., 10.8., 30.9., 28.10. ja 2.12. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous 7.−9.4. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia kokouksia ja niissä on ollut mukana myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin seitsemän henkilöä.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2015 yhteensä 29 joista kannatusjäseniä kolme.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin lippukuntien ja Reetun yhteistyönä sovitun työnjaon mukaisesti. Varainhankintamielessä Eräleiriä vuokrattiin Erälippukuntien ulkopuolisille partiolaisille. Käyttöohjeita ja vuokrasopimuksia paranneltiin kokemusten myötä edelleen.

Partiotalo
Pihan keväiset siivoustalkoot pidettiin 15.4. jolloin siistittiin remontoinnin jälkiä ja vietiin rakennusjätettä pois sekä haravoitiin pihaa. Telttavaraston siivous- ja inventointi suoritettiin 7.6.

Partiotalon ulkorappaus korjattiin toukokuussa Saima International oy:ltä ostettuna työnä. Korjauksen jälkeen seinät ovat niin siistit, että niiden maalaustarve päätettiin kartoittaa uudelleen keväällä 2016.

Kellariin tehtiin uusi ovi ja ikkunaluukut. Luukut ja ovi asennettiin syksyllä 2015. Keväällä 2016 tulee vielä viimeistellä ovien ja luukkujen ympärystät.

Ensilumen aikaan 15.11. pidettiin vielä haravointi- ja siivoustalkoot.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä.

Polttopuutalkoot pidettiin 21.3., jolloin kaadettiin muutama leirialuetta turhan paljon varjostava puu, pätkittiin ja pinottiin halot kuivumaan maastoon.

Keväällä Eräpojat kuljettivat leirialueelta alfan korjausta varten kaupunkiin. Hitsausta vaativa korjaus tehtiin vankilassa. Eräpojat kuljettivat Alfan myös takaisin leirialueelle. Vankilan pajalla valmistettiin myös piipunhatut vetureihin.

Lippukuntien kesäleirin aikana järjestettiin kaksi talkooaamupäivää (24. ja 28.7.), jolloin siirrettiin maastossa pari vuotta pinoissa kuivuneet polttopuut liitereihin ja muutettiin rantavaja lukolliseksi työkaluvajaksi.

Vuodelle 2016 talkookohteina ovat ainakin lipputangon korjaus sekä nuotiopaikan ja laiturin kunnostus.

Myrskyvahinkoja ei vuonna 2015 sattunut. Kesällä Eräleirin keittiön takana olevassa maastossa sattui maastopalo. Palon syttymissyy oli todennäköisesti ajattelemattomasti maastoon tyhjennetty kuuma tuhka. Leirialueella silloin leireillyt Uudenmaan partiopiirin PJ- peruskurssi hoiti alkusammutuksen onneksi kuitenkin mallikkaasti.

Varainhankinta

Partiorokkaa järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa; Partiotalon pihassa 19.4. ja lippukuntien syksyn toiminnan aloituskokouksen yhteydessä 22.8. Myytävänä oli Reetun omassa soppatykissä keitettyä hernerokkaa ja kahvia, teetä, mehua ynnä sekalainen valikoima kodeissa talkoilla leivottuja leivonnaisia.

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 8.2., Pönttöpäivässä 28.3. ja Museoiden yönä 16.5. Joulutorilla 28.11. pidimme jälleen kahvilaa. Molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. Reetun kannalta arvokasta oli se, että Metsästysmuseon tapahtumat keräävät paljon väkeä, mainostamiseen ei tarvitse panostaa niin paljon ja saamme julkisuutta luontevasti myönteisellä tavalla. Metsästysmuseon tilat ja varsinkin keittiö saavat meiltä kiitosta.

Jo vuonna 2014 myytyjä sinivalkoisia itsenäisyyskynttilöitä pakattiin tuunattujen tulitikkujen ja Kiitos tuesta – tarrojen kanssa kauniisti pakettiin ja myytiin marraskuussa.

Hankinnat

Vuoden 2015 aikana yhdistys hankki 50 kpl heijastinliivejä. Lisäksi hankittiin grilli ja 3×4,5 m kokoinen pop up teltta sivuseinineen. Eräleirille hankittiin kaksi vesuria.

Muistamiset
Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättäneitä muistettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta kesäleirillä ja he saivat puukon sijaan kirveet. Kirveen saivat Heikki Lohilahti, Pasi Salin, Simo Viremo ja Kim Toivanen.

Vapepa
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on partioliikkeen periaatteisiin sopivaa auttamista ja palvelemista. Vapepan Riihimäen paikallistoimikunnassa on Reetulla oma pieni seitsemän henkilön vahvuinen etsintäryhmä, jonka jäsenet ovat käyneet Vapepan peruskurssin ja osa ryhmäläisistä myös ensihuolto- ja etsintä- ja viestikurssin. Reetun yhdyshenkilö paikallistoimikunnassa on Maija Kojo, joka toimii myös paikallistoimikunnan sihteerinä kolmivuotiskauden 2013– 2015. Paikallistoimikunta kokoontui vuonna 2015 kymmenen kertaa. Etsintätehtävissä Reetun hälytysryhmä oli kahdesti, Lopen Räyskälässä elokuussa ja lokakuussa Tervakoskella.

Muuta
Erälippukuntien kesäleirillä Reetu huolehti vierailupäivän kahvituksen 26.7.

Lippukuntien syksyn toiminnan alkuun sopiva iltanuotio vietettiin 21.9. Partiotalon pihalla viidennen kerran. Nuotion ääressä istui iltaa lähes 100 henkilöä. Reetu tarjoili pullat ja mehut.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyissä ja liikenteenohjauksessa olimme perinteisesti mukana.

Lippukuntien100-vuotishistoriikkia alettiin valmistella Juhani Jatun ja Eero Kivisen toimesta. Erätytöt kävivät läpi arkistoja historiikkia varten 15.8.

WWW – sivuja ylläpidettiin. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen ja paperinen jäsenkirje huhtikuussa. Kirjeissä kerrottiin menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista, joiden parissa Reetu askartelee. Reetun toiminnasta tiedotettiin lippukuntien jäsenten vanhempia paperisella tiedotteella loppuvuodesta 2015. Vuoden aikana lippukuntien jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse tiedotteita Reetun toiminnasta. Reetun Facebook-sivulla kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Vuoden 2015 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet erilaiset hankinnat (mm. uusi grilli ja teltta) sekä Partiotalon ja Eräleirin kunnostus. Tilikauden tulos on 1065,02 €. Reetun varainhankinnalla keräämiä tuloja on tarkoitus tulevina vuosina käyttää edelleen niin Partiotalon kuin Eräleirinkin kunnostamiseen sekä vuonna 2017 olevaan lippukuntien 100-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen.