• Toiminta

Toimintakertomus 2016

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki r.y. – ”REETU”

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 6.3.2016. Läsnä oli seitsemän jäsentä. Hallituksen pu-heenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Päivi Viilomaa, Jaakko Nokkala, Timo Sinivuori ja lippukuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Seppo Nokkala, toiminnanvaratarkastajiksi Olli Sirkiä ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus

Hallitus järjestäytyi siten, että Timo Sinivuori toimi varapuheenjohtajana, Heli Viremo sih-teerinä, Päivi Viilomaa rahastonhoitajana ja Jaakko Nokkala talkoovastaavana. Hallitus kokoontui vuonna 2016 seitsemän kertaa 3.2., 10.3., 3.4., 15.5., 7.8., 16.10. ja 20.11. Hal-lituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia kokouksia ja niissä on ollut mukana myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin yhdeksän henkilöä.

Jäsenet

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2016 yhteensä 28 joista kannatusjäseniä kaksi.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin lippukuntien ja Reetun yhteistyönä sovitun työnjaon mukaisesti. Varainhankintamielessä Eräleiriä vuokrattiin Erälippukuntien ulkopuolisille partiolaisille.

Partiotalo

Lippukuntien useita vuosia ollut toive kunnollisesta keittiöstä toteutui keväällä 2016, kun lippukunnat Reetun avustuksella hankkivat ja rakensivat Partiotalon isolle puolelle keittiön. Keittiö juoksevine vesineen paransi huomattavasti Partiotalon käyttömukavuutta ja toimintamahdollisuuksia. Syksyllä Partiotalolle hankittiin uudet säilytyskaapit sekä isolle puolelle että vanhan keittiön tiloihin. Kaapit kasattiin talkoissa marraskuun alussa.

Pihan keväiset siivoustalkoot pidettiin 17.4. jolloin siistittiin sekä haravoitiin pihaa ja pestiin lipputanko. Syksyllä pihatalkoot pidettiin 20.10. Vuodelle 2016 suunnitellut kellariluukkujen ja kellarin oven viimeistely siirtyvät vuodelle 2017, samoin suunniteltu wc-remontti siirtyy kevääseen 2017.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoit-teena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä.

Talkoissa 1.−2.7. valettiin uudelle Erämessuilta hankitulle laiturille antura. Nuotiopaikka saatiin kuntoon, yksi uusi lipputanko pystyyn ja toinen tanko veistettiin kuivumaan odotta-maan vanhan tangon lahoamista.

27.8. asennettiin laituri kovassa myrskytuulessa paikoilleen ja rakennettiin siihen portaat. Talkooväki suoritti myös ensimmäiset uimahypyt. Kuivat polttopuut siirrettiin Hiillokseen.

Varainhankinta

Partiorokkaa järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa; Partiotalon pihassa 23.4. ja lippukuntien syksyn toiminnan aloituskokouksen yhteydessä 13.8. Myytävänä oli Reetun omassa soppatykissä keitettyä hernerokkaa ja kahvia, teetä, mehua ynnä sekalainen valikoima talkoilla leivottuja leivonnaisia.

Muutama Reetun jäsen oli auttamassa paikallisen K-kauppiaan vapputapahtumassa 29.4. jakamassa ilmapalloja, jäätelöä ja tekemässä kasvomaalauksia.

Reetu piti kahviota Suomen Partiolaiset ry:n tarpojaikäisten partiotaitokilpailuissa 21.5. Pohjolanrinteen koululla.

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 7.2., Museoiden yönä 21.5. ja Joulutorilla 26.11. Joulutorilla oli myynnissä myös rokkaa. Mo-lemmat osapuolet olivat edelleen tyytyväisiä yhteistyöhön. Reetun kannalta arvokasta oli se, että Metsästysmuseon tapahtumat keräävät paljon väkeä, mainostamiseen ei tarvitse panostaa niin paljon ja saamme julkisuutta luontevasti myönteisellä tavalla. Metsästysmu-seon tilat ja varsinkin keittiö saavat meiltä kiitosta.

Uutena varainhankintamuotona Reetu hoiti toukokuussa Kiertokapulan Hyvinkään kaatopaikan siivousta. Lippukuntien ja Reetun jäseniä urakoi alueella kolmena iltana.

Reetu sai hoitaakseen Riihimäellä pidettyjen kansainvälisten Erämessujen infopisteet 9.−12.6. Neljän päivän aikana kolmella infopisteellä oli yhteensä noin 35 henkilöä.

Hankinnat

Alkuvuodesta hankittiin kahdeksan kappaletta valmistujaispuukkoja varastoon. Erämes-suilta hankittiin yhdistyksen ja lippukuntien käyttöön pieni pelleteillä lämpiävä pizzauuni sekä Malvan leirialueelle uusi laituri. Partiotalolle hankittiin pitkät alumiinitikkaat. Yhdistyksen käyttöön hankittiin Suomen Partiolaiset ry:n suurleirillä käytössä olut lämpöastia.

Muistamiset

Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättäneitä muistettiin tänä vuonna perinteisellä puukolla. Puukon saivat Konsta Ylä-Soininmäki, Tommi Toivanen, Julia Sinivuori, Tiina Niemi ja Lotta Kurki.

Vapepa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on partioliikkeen periaatteisiin sopivaa auttamista ja palvelemista. Vapepan Riihimäen paikallistoimikunnassa on Reetulla oma pieni seitsemän henkilön vahvuinen etsintäryhmä, jonka jäsenet ovat käyneet Vapepan peruskurssin ja osa ryhmäläisistä myös ensihuolto- ja etsintä- ja viestikurssin. Reetun yhdyshenkilö paikallistoimikunnassa toimi Pekka Ylä-Soininmäki.

Paikallistoimikunta kokoontui vuonna 2016 kymmenen kertaa. Vuoden 2016 aikana olim-me mukana kadonneen henkilön etsinnässä kolmena päivänä ja kerrostalopalon evaku-oinnissa ja huoltopaikan tehtävissä olimme mukana yhden viikonlopun ajan. Molemmat apua vaatineet tilanteet tapahtuivat Riihimäellä. Reetun ryhmä osallistui 16.4. johtopaikkakoulutukseen, joka järjestettiin kaupunkialueella suoritetun harjoitusetsinnän yhteydessä.

Muuta

Kevään Malva-kävely pidettiin 5.5. Mukana oli kahdeksan henkilöä ja kuusi koiraa. Syksyn Malva-kävely suoritettiin 18.9., jolloin nuorimpinen osallistujien kulkupelinä toimivat välillä maitokärryt. Mukana oli viisi henkilöä ja kaksi koiraa.

Sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleirillä Malvalla 16.−19.6. reetulaisia toimi apuna nuotiomestareina ja ohjelmapisteillä.

Lippukuntien syksyn toiminnan alkuun sopiva iltanuotio vietettiin 29.8. Partiotalon pihalla viidennen kerran. Nuotion ääressä istui iltaa lähes 100 henkilöä. Reetu tarjoili pullat ja mehut.

Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyissä ja liikenteenohjauksessa olimme perintei-sesti mukana.

Karjalanpiirakkatalkoissa 9.12. Partiotalolla siirrettiin piirakkaperinnettä nuoremmille leipureille.

Lippukuntien 100-vuotisjuhlajulkaisun tekoa jatkettiin Juhani Jatun toimittamana.

WWW-sivuja ylläpidettiin. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen ja paperinen jäsenkirje huhtikuussa. Kirjeissä kerrottiin menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista, joiden parissa Reetu askartelee. Reetun toiminnasta tiedotettiin lippukuntien jäsenten vanhempia paperisilla ja sähköisillä tiedotteilla vuoden 2016 aikana. Reetun Facebook-sivulla ja nettisivuilla kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Vuoden 2016 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet erilaiset hankinnat (mm. Malvan Eräleirin uusi laituri sekä keittiö ja kaapistot Partiotalolle) sekä Partiotalon ja Eräleirin kunnostus. Tilikauden tulos on 1735,80 €. Reetun varainhankinnalla keräämiä tuloja on tarkoitus tulevina vuosina käyttää edelleen niin Partiotalon kuin Eräleirinkin kunnostamiseen sekä vuonna 2017 olevaan lippukuntien 100-vuotisjuhlavuoden toteuttamiseen.