• Toiminta

Toimintakertomus 2017

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki r.y. – ”REETU”

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 5.3.2017. Läsnä oli yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Timo Sinivuori, Heli Viremo, Päivi Viilomaa, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Seppo Nokkala, varatoiminnantarkastajiksi Olli Sirkiä ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Timo Sinivuori toimi varapuheenjohtajana, Heli Viremo sihteerinä, Päivi Viilomaa rahastonhoitajana ja Jaakko Nokkala talkoovastaavana. Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhdeksän kertaa 15.1., 5.2., 5.3., 26.3., 15.4., 28.5., 17.9., 5.11. ja 3.12. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia kokouksia ja niissä on ollut mukana myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin yhdeksän henkilöä.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2017 yhteensä 32 joista kannatusjäseniä 5.

Lippukuntien 100-vuotisjuhlavuosi

Lippukuntien 100-vuotisjuhlavuosi aloitettiin 8.1. tilaisuudella, jossa vuoden 2016 lopulla saadut partiosymbolit, lilja ja apila, julkistettiin Partiotalon ulkoseinässä valaistuina. Reetun ja lippukuntien jäseniä oli jakamassa pipareita Riihimäki-Seuran järjestämällä Kynttilävaelluksella 8.1. Riihimäen maauimalassa. Juhlajulkaisun tekoa jatkettiin alkuvuonna ja teos julkaistiin lippukuntien 100-vuotisjuhlassa. Juhlajulkaisusta otettiin 300 kappaleen painos.

Riihimäen kaupunginmuseossa lippukuntien 100-vuotisjuhlanäyttely 26.4−27.9. Lippukuntien 100-vuotisjuhlat pidettiin Harjunrinteen koululla lauantaina 22.4. Reetu tuki juhlien järjestelyjä mm. hankkimalla tarjottavat juhliin ja hoitamalla kakkukahvituksen juhlassa.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin. Varainhankintamielessä Eräleiriä vuokrattiin Erälippukuntien ulkopuolisille partiolaisille.

Partiotalo

Pihan keväiset siivoustalkoot pidettiin 8.4. jolloin siistittiin pihaa ja kaadettiin muutama pieni puu. Partiotalolla pidettiin siivoustalkoot 21.4. Kevään aikana Partiotalon WC remontoitiin. Remonttiin Reetu oli saanut 1000 €:n lahjoituksen Innerwheel Riihimäki-Hausjärvi klub ry:ltä.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä. Polttopuutalkoot pidettiin 4.2. Talkoissa kaadettiin neljä kuusta sekä pätkittiin, halottiin ja pinottiin puita kuivumaan tulevaa käyttöä varten.

Malvalla pidettiin talkoot 6.–7.5., jolloin korjattiin jään rikkoma laiturin kulkusilta ja rakennettiin pesupaikka (Terde) saunan eteen jo melko valmiiksi. Samalla sauna pestiin putipuhtaaksi, tyhjennettiin ja käännettiin köksän kompostorit, tyhjennettiin vessoista kompostoitunut tuotos ja pestiin kaikki ikkunat saunasta ja kämpästä.

Lippukuntien kesäleirin aikana järjestettiin talkooaamupäivä, jolloin siirrettiin maastossa olevaa polttopuuta liitereihin, siivottiin kämpän ja varastojen katot, tyhjennettiin osa vessoista ja siivottiin aluetta. Vierailupäivänä hoidettiin kahvitus ja autettiin juhlailtanuotion järjestelyissä.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 12.2. Pönttöpäivässä 25.3., Museoiden yönä 20.5., Yhteislauluillassa 1.9. ja Joulutorilla 25.11. Molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. Reetun kannalta arvokasta oli se, että Metsästysmuseon tapahtumat keräävät paljon väkeä, mainostamiseen ei tarvitse panostaa niin paljon ja saamme julkisuutta luontevasti myönteisellä tavalla.

Partiorokkaa järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa; Partiotalon pihassa pääsiäislauantaina 15.4. ja lippukuntien syksyn toiminnan aloituskokouksen yhteydessä 19.8. Myytävänä oli Reetun omassa soppatykissä keitettyä hernerokkaa ja kahvia, teetä, mehua ynnä sekalainen valikoima kodeissa talkoilla leivottuja leivonnaisia.

Hankinnat

Eräleirin saunalla olevaan aurinkopaneeliin uusi akku, puutöitä varten suojakypärä ja jerrykannu. Malvan soutuvene korjattiin syksyn 2017 aikana. Malvan laituriin hankittiin uudet laituritikkaat.

Partiotalolle hankittiin uusi lipputanko rikkoutuneen tilalle. Lisäksi Partiotalolle hankittiin mm. uusi iso kattila, paistinpannu kolme vohvelirautaa, termari ja vedenkeitin.

Muistamiset
Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättäneitä muistettiin perinteisellä puukolla. Puukon saivat Jesse Salin ja Firosa Arsad.

Muuta

Pieni ryhmä Reetun jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Riihimäen seudun paikallistoimikunnassa. Vuoden 2017 aikana ei ollut vapepa-hälytyksiä.

Reetun jäseniä oli 1.4. mukana lippukuntien sudenpentu-seikkailijaretkellä toimintapisteiden pitäjinä ja 2.4. annettiin Eräleirin käyttökoulutusta nuorille johtajille. Muutama Reetun jäsen oli Partiomessussa 23.4. järjestäjinä ja osallistujina. Lippukunnat saivat 100-vuotisjuhliin astiat lainaksi Lehmustien juhlatalolta ja vastavuoroisesti talolla järjestettiin haravointitalkoot 9.5.

Reetu järjesti lippukuntien hallitusten jäsenille, viikkotoiminnan ryhmien vetäjille ja Reetun aktiiveille ruokailun 7.12. Lehmustien juhlatalolla.

Lippukuntien syksyn toiminnan alkuun sopiva iltanuotio vietettiin 11.9. Partiotalon pihalla viidennen kerran. Nuotion ääressä istui iltaa 107 henkilöä. Reetu tarjoili pullat ja mehut.
Reetun jäseniä oli mukana Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyissä ja liikenteenohjauksessa 6.12.

WWW – sivuja ylläpidettiin ja loppuvuodesta 2017 www-sivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta päivitettiin. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen ja paperinen jäsenkirje maaliskuussa. Kirjeissä kerrottiin menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista, joiden parissa Reetu askartelee. Reetun toiminnasta tiedotettiin lippukuntien jäsenten vanhempia lippukuntien jäsentiedotteen kautta. Vuoden aikana lippukuntien jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse tiedotteita Reetun toiminnasta. Reetun Facebook-sivulla kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Joulun alla Reetun jäseniä muistettiin joulukorteilla.

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Lisäksi juhlavuonna yhdistys sai lahjoituksia. Vuoden 2017 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet lippukunnan 100-vuotisjuhlat, juhlajulkaisun teko, erilaiset hankinnat (mm. uusi lipputanko) sekä Partiotalon ja Eräleirin kunnostus. Lisäksi Reetu tuki lippukuntien toimintaa mm. maksamalla osan syksyllä olleen vaellusleirin bussikuluista.

Tilikauden tulos on 1060,64 ylijäämäinen. Reetun varainhankinnalla keräämiä tuloja on tarkoitus tulevina vuosina käyttää edelleen niin Partiotalon kuin Eräleirinkin kunnostamiseen sekä lippukuntien toiminnan tukemiseen. Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.