• Toiminta

Toimintakertomus 2018

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki r.y. – ”REETU”

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 11.3.2018. Läsnä oli kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli ViremoPäivi ViilomaaJaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Henna Kurki ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.  

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Jaakko Nokkala toimi varapuheenjohtajana, Heli Viremo sihteerinä ja Päivi Viilomaa rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2018 seitsemän kertaa 28.1., 11.3., 8.4., 17.5., 23.9., 28.10. ja 16.12. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia kokouksia ja niissä on ollut mukana myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin seitsemän henkilöä. 

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2018 yhteensä 35 joista kannatusjäseniä 7. 

Kiinteistöjen kunnossapito 

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin. Varainhankintamielessä Eräleiriä ja Partiotaloa vuokrattiin Erälippukuntien ulkopuolisille tahoille.  

Partiotalo 

Pihan keväiset siivoustalkoot pidettiin 26.4. jolloin siistittiin pihaa. Seuraavat talkoot pidettiin 15. ja 16.6. Tällöin jatkettiin puukatoksen rakentamisista, siivottiin talon kellari ja pihaa. Syksyiset talkoot pidettiin Partiotalolla 6.10. Talkoissa tehtiin puukatos valmiiksi, täytettiin katos polttopuilla, siivottiin varustevarastoa ja tehtiin syksyisiä pihatöitä. 

Malvan Eräleiri 

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä.  

Lippukuntien kesäleirin aikana talkoiltiinjolloin siirrettiin maastossa olevaa polttopuuta liitereihin, siivottiin kämpän ja varastojen katot, tyhjennettiin osa vessoista ja siivottiin aluetta. Muutama Reetun jäsen keitti leirin vierailupäivään osallistuville vanhemmille kahvit. 

Varainhankinta 

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 11.2., Museoiden yönä 19.5. ja Joulutorilla 24.11. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Reetun kannalta arvokasta on se, että Metsästysmuseon tapahtumat keräävät paljon väkeä, mainostamiseen ei tarvitse panostaa niin paljon ja saamme julkisuutta luontevasti myönteisellä tavalla. 

Partiorokkaa järjestettiin vuoden aikana kerranPartiotalon pihassa 28.4. Rokkaa oli myynnissä myös Metsästysmuseon Joulutori-tapahtumassa.  Myytävänä tapahtumissa oli Reetun omassa soppatykissä keitettyä hernerokkaa ja kahvia, teetä, mehua ynnä sekalainen valikoima kodeissa talkoilla leivottuja leivonnaisia. 

 Reetu hoiti Kansainvälisten Erämessujen infopisteet 7.-10.6. Infopisteille saatiin yhdistyksen ja lippukuntien jäsenten lisäksi myös vanhempia ja muita talkoolaisia.  

Hankinnat 

Partiotalon ja Eräleirin jauhesammuttimet huollatettiin toimintavuoden aikana. Partiotalolle hankittiin uudet palotikkaatLippukunnille hankittiin agregaatti Riihimäen kaupungin myöntämän avustuksen avulla. Partiotalolle hankittiin mittojen mukaan tehdyt uudet matot. 

Muistamiset
Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättäneitä muistettiin perinteisellä puukolla. Puukosaivat Katri Ylä-Soininmäki ja Ronja Mäkinen. 

 

Tiedotus 

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen ja paperinen jäsenkirje maaliskuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista. Reetun toiminnasta tiedotettiin lippukuntien jäsenten vanhempia lippukuntien jäsentiedotteen kautta. Vuoden aikana lippukuntien jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse tiedotteita Reetun toiminnasta.  

 

Muuta 

Reetu järjesti matkan Saariselälle 2.9.7. Matkalle osallistui yhteensä 22 henkilöä. Matkalaisilla oli käytössään tilausbussi koko reissun ajan. Matkan vaiheista tiedotettiin päivittäin matkalaisten lähettämien kuvien kautta Reetun Facebook-sivuilla. Lisäksi matkasta oli kirjoitus lippukuntien Erätär & Eräjäbä -lehdessä. 

Pieni ryhmä Reetun jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Riihimäen seudun paikallistoimikunnassa.  

Lippukuntien syksyn toiminnan alkuun sopiva iltanuotio vietettiin 12.9. Partiotalon pihalla kuudennen kerran. Nuotion ääressä istui iltaa noin 100 henkilöä. Reetu tarjoili pullat ja mehut. 
Reetun jäseniä oli mukana Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyissä ja liikenteenohjauksessa 6.12. 

Talous 

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Vuoden 2018 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet mm. Saariselän matka sekä Partiotalon ja Eräleirin kunnostus. Tilikauden tulos on 2042,03 € ylijäämäinen. Reetun varainhankinnalla keräämiä tuloja on tarkoitus tulevina vuosina käyttää edelleen niin Partiotalon kuin Eräleirinkin kunnostamiseen sekä lippukuntien toiminnan tukemiseenReetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.