• Toiminta

Toimintakertomus 2019

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry. – ”REETU”

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 3.3.2019. Läsnä oli kymmenen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Päivi Viilomaa, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Julia Sinivuori ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Jaakko Nokkala toimi varapuheenjohtajana, Heli Viremo sihteerinä ja Päivi Viilomaa rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2019 seitsemän kertaa 27.1., 3.3., 7.4., 10.5., 11.8., 12.9. ja 31.10. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia kokouksia ja niissä on ollut mukana myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin seitsemän henkilöä. Hallituksen ja aktiivisten talkoolaisten jouluruokailu järjestettiin 17.12.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2019 yhteensä 30 joista kannatusjäseniä 4.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin. Varainhankintamielessä Eräleiriä ja Partiotaloa vuokrattiin Erälippukuntien ulkopuolisille tahoille. Malvan Eräleirillä järjestettiin kesäkuun alussa talkoot, jolloin tehtiin polttopuita sekä kunnostettiin laituri. Alueella ei pidetty kesän 2019 aikana isoja leirejä, sillä lippukunnan jäsenet osallistuivat Hämeen Partiopiirin piirileiri Ilvekselle.

Partiotalo

Huhtikuussa toteutettiin Partiotalon hormien kunnostus ulkopuolisen yrityksen toimesta. Reetu maksoi remontista puolet, ja molemmat lippukunnat ¼ kuluista. Remontin myötä kaikkia tulisijoja voi käyttää turvallisesti. Pihan keväiset siivoustalkoot pidettiin 25.4. jolloin siistittiin pihaa. Talon aitaa kunnostettiin talkoilla 12.6., 19.6 ja 8.8. Aidan huonoimmat osat vaihdettiin ja aita maalattiin. Syksyiset talkoot pidettiin Partiotalolla 19.9. Talkoissa siistittiin pihaa sekä levitettiin pihalle uutta soraa. Loppuvuodesta Partiotalon ulkoeteiseen tehtiin jätteiden lajittelupiste. Syksyllä Partiotalon pihassa oleva nuotiopaikka uudistettiin kokonaan.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 10.2., Pönttö-päivässä 23.3., Museoiden yönä 18.5. ja Joulutorilla 30.11. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Reetun kannalta arvokasta on se, että Metsästysmuseon tapahtumat keräävät paljon väkeä, mainostamiseen ei tarvitse panostaa niin paljon ja saamme julkisuutta luontevasti myönteisellä tavalla.

Partiorokkaa järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa; Partiotalon pihassa 27.4. ja 28.9. Syyskuun rokan tuotosta lahjoitettiin pieni osa samaan aikaan olleeseen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräykseen. Rokkaa myytiin myös Metsästysmuseon Joulutori-tapahtumassa.  Myytävänä tapahtumissa oli Reetun omassa soppatykissä keitettyä hernerokkaa ja kahvia, teetä, mehua ynnä sekalainen valikoima leivonnaisia.

Hankinnat

Partiotalon ja Eräleirin jauhesammuttimet huollatettiin toimintavuoden aikana. Lippukunnille hankittiin moottorisaha ja metsurin turvavaruisteita Riihimäen kaupungin myöntämän avustuksen avulla. Partiotalolle hankittiin uusi kahvinkeitin.

Muistamiset
Lukion tai muun toisen asteen koulutuksen päättäneitä muistettiin perinteisellä puukolla. Puukon sai Nita Sinivuori.

Tiedotus

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen/paperinen jäsenkirje maaliskuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista. Reetun toiminnasta tiedotettiin lippukuntien jäsenten vanhempia lippukuntien jäsentiedotteen kautta. Vuoden aikana lippukuntien jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse tiedotteita Reetun toiminnasta.

Muuta

Pieni ryhmä Reetun jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Riihimäen seudun paikallistoimikunnassa.

Reetun jäseniä oli mukana Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen järjestelyissä ja liikenteenohjauksessa 6.12.

Reetu tuki lippukuntia maksamalla osan yhteiskuljetuksesta Ilves19-piirileirille. Lisäksi Reetu maksoin leirilippukunnan johtajana toimineen leirimaksun sekä puolet leirilippukunnassa pestissä olleiden leirimaksuista.

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Vuoden 2019 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet mm. Partiotalon hormien kunnostus sekä leirimaksutuki Ilves19-piirileirin leirilippukunnan johdossa olleille. Tilikauden tulos on 1307,52 € alijäämäinen. Reetun varainhankinnalla keräämiä tuloja on tarkoitus tulevina vuosina käyttää edelleen niin Partiotalon kuin Eräleirinkin kunnostamiseen sekä lippukuntien toiminnan tukemiseen. Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle. Kari Jyrkinen lahjoitti joulukuussa yhdistykselle soppatykkikatoksen soppatykin säänsuojaksi.