• Toiminta

Toimintakertomus 2020

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry. – ”REETU”

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 15.3.2020. Läsnä oli yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Hanni Laaksonen, Nina Toivanen, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Julia Sinivuori ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Jaakko Nokkala toimi varapuheenjohtajana ja Heli Viremo sihteerinä. Päivi Viilomaa toimi hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2020 keväällä alkaneen koronapandemian takia vain kaksi kertaa seitsemän kertaa 30.1. ja 15.3.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2020 yhteensä 27 joista kannatusjäseniä 5.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin koronapandemian asettamat rajoitukset huomioiden.

Partiotalo

Reetu sai Museovirastolta avustusta ikkunaremontin toteuttamiseen ja Partiotalon ikkunaremontti aloitettiin keväällä. Toimintavuoden aikana kunnostettiin alakerran ikkunat yhtä ikkunaa lukuun ottamatta. Ikkunaremonttia jatketaan keväällä 2021.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä. Talvileirin yhteydessä 28.2 – 1.3.20 Eräleirillä pidettiin puutalkoot.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa Talvikki-tapahtumassa 9.2. Samalla esiteltiin partiotoimintaa ja Talvikkiin osallistujilla oli mahdollisuus paistaa lettuja nuotiolla.

Hankinnat

Lippukunnat saivat Riihimäen kaupungilta avustusta ilmalämpöpumpun hankintaan. Partiotalolle hankittiin ilmalämpöpumppu, jossa on sisäyksilöt sekä talon ala- että yläkerrassa. Partiotalon pihalla olleeseen valotolppaan asennettiin uudet tehokkaat valot. Myös Partiotalon alakerran iso puoli sai uudet valaisimet.

Eräleirille hankittiin uudet lukot saunalle, rantavajaan ja köksän varastoon.

Tiedotus

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen/paperinen jäsenkirje maaliskuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista.

Muuta

Pieni ryhmä Reetun jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Riihimäen seudun paikallistoimikunnassa. Vuoden 2020 aikana Reetun jäsenet eivät olleet mukana Vapepan hälytystehtävissä.  Omaa hälytysryhmää yhdistyksen ei paikallistoimikunnassa enää kannata pitää, sillä toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä on niin pieni.

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin sekä omaan varainhankintaan. Vuoden 2020 aikana yhdistys sai lahjoituksia ikkunaremontin kustannuksiin. Vuoden 2020 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet lähinnä Partiotalon ikkunoiden kunnostus sekä Partiotalon ilmalämpöpumpun hankinta. Tilikauden tulos on -2673,00 € alijäämäinen. Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.