• Toiminta

Toimintakertomus 2021

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry. – ”REETU”

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Partiotalolla 27.5.2021. Läsnä oli seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Hanni Laaksonen, Nina Toivanen, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Julia Sinivuori ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko Kiuru ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Jaakko Nokkala toimi varapuheenjohtajana ja Heli Viremo sihteerinä. Päivi Viilomaa toimi hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2021 koronapandemian takia vain kaksi kertaa, 27.5. ja 28.10. Lisäksi hallitus piti kaksi sähköpostikokousta 24.3.−29.3. ja 22.6.−28.6.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2021 yhteensä 27 joista kannatusjäseniä 6.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalon ja Eräleirin kunnossapitoa jatkettiin koronapandemian asettamat rajoitukset huomioiden.

Partiotalo

Reetu sai vuonna 2020 Museovirastolta avustusta ikkunaremontin toteuttamiseen. Toimintavuoden aikana kunnostettiin loput alakerran ikkunat. Ikkunaremontti saatetaan loppuun kevään 2022 aikana.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä. Eräleirillä järjestettiin Malva-koulutus 13.11.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa ja myi rokkaa Joulutori-tapahtumassa 27.11.

Tiedotus

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen/paperinen jäsenkirje maaliskuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista.

 


Muuta

Pieni ryhmä Reetun jäseniä on mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Riihimäen seudun paikallistoimikunnassa. Vuoden 2021 aikana Reetun jäsenet eivät olleet mukana Vapepan hälytystehtävissä.  Omaa hälytysryhmää yhdistyksen ei paikallistoimikunnassa enää kannata pitää, sillä toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrä on niin pieni.

Talous

Toimintavuoden aikana yhdistyksen tili siirrettiin Nordeasta Etelä-Hämeen Osuuspankkiin.
Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin. Koronan vuoksi oman varainhankinnan osuus tuloista ei ollut suuri. Vuoden 2021 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet lähinnä Partiotalon ikkunoiden kunnostus. Vuoden 2021 aikana yhdistys sai lahjoituksen ikkunaremontin kustannuksiin. Suuri osa ikkunaremontin kuluista tulee yhdistyksen maksettavaksi vuoden 2022 aikana.

Tilikauden tulos on 4376,04 € ylijäämäinen.

Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.