• Toiminta

Toimintakertomus 2022

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry. – ”REETU”

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Partiotalolla 24.4.2022. Läsnä oli viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Hanni Laaksonen, Nina Toivanen, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Lotta Kurki ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Sirpa Viilomaa ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinainen jäsen 40 euroa ja kannatusjäsen 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Nina Toivanen toimi varapuheenjohtajana ja Heli Viremo sihteerinä. Päivi Viilomaa toimi hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2022 viisi kertaa, 7.4., 24.4., 31.8. 12.10. ja 16.11.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2022 yhteensä 21 joista kannatusjäseniä 4.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalo

Vuonna 2020 aloitettu Partiotalon ikkunaremontti saatiin toimintavuoden aikana valmiiksi, kun yläkerran ikkunat saatiin uusittua.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Reetu piti kahvilaa ja myi rokkaa Joulutori-tapahtumassa 26.11. Partiotalolla järjestettiin Partiorokkaa -tapahtuma 29.10.

Tiedotus

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen/paperinen jäsenkirje huhtikuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista.

 Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin. Vuoden 2022 aikana kuluja Reetulle ovat aiheuttaneet lähinnä Partiotalon ikkunoiden kunnostus. Vuoden 2022 yhdistys sai Museoviraston vuonna 2020 myöntämän avustuksen. Lisäksi Rengon Säästöpankkisääntiö myönsi avustusta ikkunaremontin kuluihin.

Tilikauden tulos on 1820,28 € alijäämäinen.

Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.