• Toiminta

Toimintakertomus 2023

Riihimäen Erätyttöjen ja Riihimäen Eräpoikien Tuki ry. – ”REETU”

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Partiotalolla 26.3.2023. Läsnä oli viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylä-Soininmäki ja jäseniksi Heli Viremo, Hanni Musakka, Nina Toivanen, Jaakko Nokkala ja lippukuntien johtajat Lotta Kurki ja Pasi Salin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Sirpa Viilomaa ja Olli Sirkiä, varatoiminnantarkastajiksi Tanja Sallanniemi ja Mari Lähteinen.

Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallaan, varsinaiselta jäseneltä 40 euroa ja kannatusjäseneltä 70 euroa.

Hallitus
Hallitus järjestäytyi siten, että Nina Toivanen toimi varapuheenjohtajana ja Heli Viremo sihteerinä. Päivi Viilomaa toimi hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana. Hallitus kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa, 22.1., 26.3., 27.4. ja 1.10.

Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 31.12.2023 yhteensä 19 joista kannatusjäseniä 2.

Yhdistyksen aktiivitoimijoille järjestettiin kiitosruokailu 16.2.2023.

Kiinteistöjen kunnossapito

Partiotalo

Partiotalolla pidettiin pihatalkoot 13.5. Partiotalon pihalle rakennettiin lukollinen kaappi kaasupullojen säilytystä varten ja nuotiopaikalle tehtiin uudet penkit. Partiotalolle hankittiin akkukäyttöinen ruohonleikkuri sekä trimmeri. Partiotalon pihan hoito järjestettiin kesän ajan lippukuntien ja Reetun yhteistyöllä. Partiotalon pitkäaikainen vuokralainen muutti pois keväällä 2023. Uusi vuokralainen aloitti asunnon remontoinnin syksyllä 2023.

Malvan Eräleiri

Eräleirin käyttöohjeet löytyvät sekä Partiotalon että Eräleirin rakennusten seiniltä. Tavoitteena on, että ohjeita noudatetaan kaikkien ryhmien retkillä ja leireillä, jotta alue pysyy käyttökunnossa siistinä ja viihtyisänä. Malvan kaivo tyhjennettiin ja paikattiin Eräpoikien toimesta keväällä 2023. Malvan Eräleirille hankittiin uusi soutuvene Riihimäen kaupungin Suojeluskunnan lahjoitusrahaston myöntämän avustuksen turvin.

Varainhankinta

Yhteistyö Metsästysmuseon kanssa jatkui. Keväällä Reetu hoiti Metsästysmuseossa 18.3.2023 järjestetyn Pönttöpäivän linnunpönttöjen osien sahauksen, naulojen pussituksen ja tarveaineiden jaon tapahtumassa. Reetu piti myös kahviota Pönttöpäivässä. Reetu piti kahvilaa Joulutori-tapahtumassa 25.11. Partiotalolla järjestettiin Partiorokkaa -tapahtuma 11.11.

Tiedotus

Yhdistyksen WWW-sivuja ylläpidettiin. Reetun Facebook-sivulla tiedotettiin ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kaikille jäsenmaksunsa maksaneille ja sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille Reetun jäsenille lähti sähköinen/paperinen jäsenkirje huhtikuussa. Kirjeissä kerrottiin yhdistyksen menneistä ja ajankohtaisista tulevista asioista.

Talous

Yhdistyksen talouden tuotot perustuvat lähinnä omaan varainhankintaan ja jäsenmaksuihin. Toimintavuonna kuluja syntyi valmistujaispuukkojen hankinnasta ja kaiverruttamisesta, www-sivujen ylläpidosta sekä Partiotalon tammi-helmikuun sähkölaskusta, jonka Reetu maksoi lippukuntien puolesta.

Tilikauden tulos on 1313,06 € alijäämäinen.

Reetun hallittavaksi on lahjoitettu 1500 €:n stipendirahasto jaettavaksi kolmelle Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -kurssille osallistuvalle Riihimäen Eräpojat ry:n jäsenelle.