Vuosikokouksen päätöksiä

Reetun sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.3. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018, vahvisti vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsi hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Pekka Ylä-Soininmäen ja hallitukseen Heli Viremon, Jaakko Nokkalan, Päivi Viilomaan, Erätyttöjen lippukunnanjohtaja Julia Sinivuoren ja Eräpoikien lippukunnanjohtaja Pasi Salinin.

Vuoden 2018 toimintakertomus